Tin tức chung

Một số thông tin lưu ý khi sử dụng hệ thống E-learning UEL

 
Hình của Quản trị viên UEL
Một số thông tin lưu ý khi sử dụng hệ thống E-learning UEL
Bởi Quản trị viên UEL - Thứ hai, 18 Tháng chín 2017, 10:32 PM
 


Kính gửi quý Thầy/Cô một số thông tin khi sử dụng hệ thống UEL E-Learning:

- Hệ thống UEL E-Learning sẽ tự tạo ra các khóa học tương ứng với lịch giảng dạy trong học kỳ. Nếu có nhiều lớp học phần của một môn học, hệ thống sẽ tạo ra tương ứng 1 lớp học chung trên hệ thống. Danh sách người học các lớp học phần được chia thành các Group (Nhóm) trong cùng 1 lớp.

- Lớp học phần bắt buộc được cập nhật lên hệ thống vào tuần đầu tiên của học kỳ.

- Lớp học phần tự chọn được cập nhật đầy đủ vào tuần thứ 3 của học kỳ (sinh viên được đổi lớp học phần trong 2 tuần đầu tiên).

- Một vài lưu ý khác: 

   (1) Nếu Thầy, Cô đã từng giảng dạy môn học ở các học kỳ trước, Thầy, Cô có thể chuyển dữ liệu của môn học đó qua học kỳ này thông qua chức năng tại: truy cập vào lớp học --> Khu vực quản trị -->  Nhập dữ liệu

   (2) Thầy, cô có thể gán quyền trợ giảng cho 1 sinh viên giỏi trong lớp để hỗ trợ Thầy, Cô tạo các nhóm để giao bài tập lớn (chức năng trợ giảng không có quyền trên ngân hàng đề thi và ra bài thi trắc nghiệm)

   (3) Nếu cần đối chiếu thông tin về lớp học phần, Thầy, Cô có thể xem trên hệ thống MyUEL http://myuel.uel.edu.vn

   (4) Các hướng dẫn sử dụng được cập nhật tại địa chỉ: http://elearning.uel.edu.vn/course/view.php?id=624. Nếu truy cập chưa được, Thầy, Cô chọn tham gia vào lớp để truy cập vào các hướng dẫn sử dụng

Phòng Công nghệ Thông tin