Đăng nhập

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie Trợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Bạn chưa đăng kí thành viên?

Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh Viên chỉ sử dụng Email UEL (Log in with Google)

để truy cập vào hệ thống E-learning của Trường. Xem hướng dẫn tại đây.

uel.png

Hệ thống đang được bảo trì nên không thể truy cập được

[Thông báo] Hệ thống Học tập - Giảng dạy trực tuyến UEL -Elearning được triển khai từ năm 2016. Hệ thống sẽ đóng kể từ ngày 31/08/2022, các hoạt động sẽ tiếp tục được triển khai trên hệ thống mới LMS (lms.uel.edu.vn).