Đăng nhập

Lần đầu tiên bạn đến đây ?

Chào quý thầy cô cùng các bạn sinh viên!

Để đăng nhập vào hệ thống Quý Thầy, Cô, các bạn sinh viên sử dụng OpenID của Google App cụ thể:

+ Chọn menu: Đăng nhập với Google (Log in with Google)

+ Tài khoản và mật khẩu: Dùng tài khoản email trường cấp, điền mật khẩu của email vào nếu hệ thống yêu cầu

+ Trong trường hợp quên mật khẩu email, các bạn liên hệ Tổ Công nghệ thông tin (P.508) để được giúp đỡ.

Lưu ý: Phải thoát email google cá nhân trước khi đăng nhập