Trợ giúp về Tìm kiếm các khóa học

Cuộc thi tập trung vào các nội dung kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông...

- Bộ câu hỏi 200 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1

- Luật giao thông đường bộ năm 2008 số 23/2008/QH12

- Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), 111 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2022);

- Phát huy hiệu quả tuyên truyền, giáo dục về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo cơ hội để các đoàn viên, thanh niên hiểu biết sâu sắc về thân thế Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên;

- Thông qua tổ chức cuộc thi góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đẩy mạnh việc tìm hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời đại ngày nay.