Trợ giúp về Search courses

Hội thi tìm hiểu về các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường ĐH Kinh tế - Luật năm 2020 với chủ đề "NIỀM TIN TẤT THẮNG"

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao kiến thức và ý thức trong việc chấp hành luật giao thông của sinh viên cũng như góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Đồng thời, tạo điều kiện để các bạn sinh viên góp ý, chia sẻ các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu sự cố khi tham gia giao thông.

Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh thông báo về việc triển khai tới các bạn sinh viên Cuộc thi online về chủ đề an toàn giao thông “SPEED UP” diễn ra từ ngày 16/11/2020 đến ngày 27/11/2020.

Nội dung cuộc thi:

Mỗi thí sinh sẽ phải hoàn thành 02 vòng thi bao gồm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về an toàn giao thông và chia sẻ, lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông của bản thân đến cộng đồng thông qua nền tảng Elearning và fanpage Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh.